Služby

Zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví pro neziskové organizace

Zejména prvotní zpracování dokladů, sestavení účetní závěrky, příprava podkladů pro daňové přiznání, odlišování nákladů a výnosů spojených s hlavní a vedlejší činností pomocí vedení analytické evidence, účtování dotací a příspěvků, odpisy majetku pořízených z dotací nebo příspěvků, atd.

Zpracování účetnictví

Zejména prvotní zpracování dokladů, zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, sledování sald jednotlivých účtů, vedení knihy investičního majetku, zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení, zpracování účetní závěrky-rozvahy, výsledovky, cash flow, příloh. atd.

Zpracování daňové evidence

Zejména prvotní zpracování dokladů, vedení peněžního deníku, vedení knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku, zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení vypracování účetní závěrky, zpracování přehledů OSVČ na OSSZ a ZP atd.

Zpracování mezd a personalistiky

Především sepsání pracovní smlouvy včetně hmotné zodpovědnosti zaměstnance, výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, rozeslání výplatních pásek, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, vč. výpočtu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti a další související operace. Po dohodě s klientem je možné vedení kompletní personální agendy.

Zpracování podkladů pro daňová přiznání fyzický a právnických osob

Kompletní zpracování podkladů pro daňová přiznání.

Zpracování podkladů pro přiznání DPH a Kontrolní hlášení fyzických a právnických osob

Kompletní zpracování podkladů pro daňová přiznání.

Dále zajišťujeme

  • zastupování na úřadech
  • administrativní práce
  • sestavování korespondence
  • účetní poradenství nejen pro začínající podnikatele

Ceník

Cena je každému klientovi stanovena individuálně. Přihlížíme k celkové náročnosti poskytovaných služeb na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů, počtu zaměstnanců a dle Vašich požadavků. Lze sjednat cenu za položku, měsíční paušál nebo hodinovou sazbu.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Příprava podkladů pro daňová přiznání (dle náročnosti) od 500 Kč
Účetní poradenství (á 1 hodina) od 350 Kč
Mzdová evidence (1 zaměstnanec/měsíc) od 200 Kč
Dohoda o provedení práce (1 pracovník/měsíc) od 170 Kč
Daňová evidence (za položku) od 14 Kč
Podvojné účetnictví (za položku) od 18 Kč
Paušál na daňovou evidenci od 1 500 Kč
Paušál na podvojné účetnictví od 1 800 Kč

Kontakt

Úslavská 612/20, Plzeň 326 00

IČO: 07238193

+420 739 562 464

Volejte Po - Pá od 8 do 16 hodin

bestova@vaseucetni.eu

Napište mi kdykoliv.